• Otwórz oczy, zacznij żyć, rozumiejąc siebie i otaczającą Cię rzeczywistość!

  Przebudzenie” to bestsellerowy zbiór warsztatów świadomości, w formie przemyśleń przeplatanych z przypowieściami, stanowiących  rekolekcje znanego indyjskiego jezuity i psychoterapeuty Anthony’ego de Mello, nazywanego “mistrzem modlitwy”. Jego oryginalne ćwiczenia duchowe czerpały z tradycyjnej mistyki europejskiej, myśli Dalekiego Wschodu, a także technik psychoterapii i psychoanalizy.

  Słowa docierające do wnętrza duszy

  Mistyk, sam siebie określający jako “chrześcijanin Wschodu”, korzystał z potocznego języka, chętnie ilustrując omawiane problemy żartobliwymi anegdotami. Unikał przy tym zbyt hermetycznych, przesadnie intelektualnych wypowiedzi, dzięki czemu docierał ze swoim przekazem mądrości do szerokiego ogółu słuchaczy. Wskazywał drogę uwalniania świadomości ze wszelkich toksycznych i potencjalnie raniących ją uzależnień. Zachęcał do wyzbycia się stereotypowego myślenia. Pomagał zarazem wyznawcom różnych religii, jak i wątpiącym czy nawet ateistom, w ich duchowych poszukiwaniach.

  Aby żyć, należy obudzić się!

  W jakim stopniu wsparcie otrzymywane od ludzi pomaga? Co oznacza walka z tym, czego chcemy się wyrzec? Jak można opisać prawdę? Kiedy czynienie dobra ma znaczenie? Co dzieje się, gdy człowiek patrzy świadomie i skąd biorą się fałszywe idee? Na czym polega karmienie się złudzeniem? Czym jest człowiek, ciało i jego “ja”? W jaki sposób można zaktywizować energię do walki z obiektywnym złem? Co przeszkadza szczęściu i jak pozwolić sobie na osiągnięcie sukcesu? Dlaczego zakochujemy się w jakiejś osobie bez pamięci? Co daje patrzenie na rzeczywistość oczami dziecka? Na czym polega wartość osobowa i piękno danego człowieka? Jak zmienić swój świat?

  Kim był “mistrz modlitwy”?


  Anthony de Mello to filozof, mówca, pedagog i psycholog, posiadający święcenia kapłańskie. Jako założyciel Instytutu Sadhana, stanowiącego centrum kształcenia przewodników duchowych, prowadził zajęcia i kursy z zakresu medytacji. W swoich wypowiedziach prowokował odbiorców do samodzielnych przemyśleń, posługując się starymi i znanymi prawdami. Jego nowatorstwo polega na rozbijaniu schematów myślowych, wprowadzaniu elementów metafory i paradoksu oraz stosowaniu technik przekazu, inspirowanych różnymi szkołami psychologii, a także osobistymi doświadczeniami z rozmów z pacjentami. Rekolekcje wzbogacał anegdotami i bajkami, pozostawiając odbiorcom miejsce na samodzielne wyciąganie wniosków i dotarcie do prawdy. Do znanych książek tego autora należą między innymi: “Wezwanie do miłości”, “Śpiew ptaka”, “Odkryć życie na nowo”.