• Otwórz oczy, zacznij żyć, rozumiejąc siebie i otaczającą Cię rzeczywistość!

  Przebudzenie” to bestsellerowy zbiór warsztatów świadomości, w formie przemyśleń przeplatanych z przypowieściami, stanowiących  rekolekcje znanego indyjskiego jezuity i psychoterapeuty Anthony’ego de Mello, nazywanego “mistrzem modlitwy”. Jego oryginalne ćwiczenia duchowe czerpały z tradycyjnej mistyki europejskiej, myśli Dalekiego Wschodu, a także technik psychoterapii i psychoanalizy.

  Słowa docierające do wnętrza duszy

  Mistyk, sam siebie określający jako “chrześcijanin Wschodu”, korzystał z potocznego języka, chętnie ilustrując omawiane problemy żartobliwymi anegdotami. Unikał przy tym zbyt hermetycznych, przesadnie intelektualnych wypowiedzi, dzięki czemu docierał ze swoim przekazem mądrości do szerokiego ogółu słuchaczy. Wskazywał drogę uwalniania świadomości ze wszelkich toksycznych i potencjalnie raniących ją uzależnień. Zachęcał do wyzbycia się stereotypowego myślenia. Pomagał zarazem wyznawcom różnych religii, jak i wątpiącym czy nawet ateistom, w ich duchowych poszukiwaniach.

  Aby żyć, należy obudzić się!

  W jakim stopniu wsparcie otrzymywane od ludzi pomaga? Co oznacza walka z tym, czego chcemy się wyrzec? Jak można opisać prawdę? Kiedy czynienie dobra ma znaczenie? Co dzieje się, gdy człowiek patrzy świadomie i skąd biorą się fałszywe idee? Na czym polega karmienie się złudzeniem? Czym jest człowiek, ciało i jego “ja”? W jaki sposób można zaktywizować energię do walki z obiektywnym złem? Co przeszkadza szczęściu i jak pozwolić sobie na osiągnięcie sukcesu? Dlaczego zakochujemy się w jakiejś osobie bez pamięci? Co daje patrzenie na rzeczywistość oczami dziecka? Na czym polega wartość osobowa i piękno danego człowieka? Jak zmienić swój świat?

  Kim był “mistrz modlitwy”?


  Anthony de Mello to filozof, mówca, pedagog i psycholog, posiadający święcenia kapłańskie. Jako założyciel Instytutu Sadhana, stanowiącego centrum kształcenia przewodników duchowych, prowadził zajęcia i kursy z zakresu medytacji. W swoich wypowiedziach prowokował odbiorców do samodzielnych przemyśleń, posługując się starymi i znanymi prawdami. Jego nowatorstwo polega na rozbijaniu schematów myślowych, wprowadzaniu elementów metafory i paradoksu oraz stosowaniu technik przekazu, inspirowanych różnymi szkołami psychologii, a także osobistymi doświadczeniami z rozmów z pacjentami. Rekolekcje wzbogacał anegdotami i bajkami, pozostawiając odbiorcom miejsce na samodzielne wyciąganie wniosków i dotarcie do prawdy. Do znanych książek tego autora należą między innymi: “Wezwanie do miłości”, “Śpiew ptaka”, “Odkryć życie na nowo”.

 • Anthony de Mello – Twoja droga do świadomości

  Światowy bestseller “Przebudzenie” (https://www.taniaksiazka.pl/przebudzenie-anthony-de-mello-p-585213.html) to zbiór rekolekcji ponad religijnymi podziałami, przedstawiający przemyślenia indyjskiego mistyka i psychoterapeuty Anthony’ego de Mello. Ten wybitny mówca i pedagog, posiadający święcenia kapłańskie, prosi czytelnika o samodzielną medytację i krytykę wykładów, ale przede wszystkim o uwolnienie umysłu w poszukiwaniu duchowości.

  Niezwykłe ćwiczenia duchowe

  Wielu mówców, dotychczas, próbowało łączyć elementy chrześcijaństwa i starożytnych nurtów religijnych. Jednak de Mello nie korzysta z gotowych reguł ani zasad postępowania. W zamian posługuje się wyjątkową retoryką akceptacji i pokory. Podpowiada, iż narzucane idee i fakty to tylko słowa. Pełne zrozumienie wymaga osobistego przebudzenia świadomości oraz porzucenia przywiązania do wszystkiego, co trzyma umysł w niewoli. Aby ułatwić ten proces jak największej liczbie osób pozostających w duchowym uśpieniu, ów „mistrz modlitwy” sięga po przypowieści, bajki i anegdoty, wypowiadając się w prosty sposób i używając potocznego języka.

  Droga do poszukiwania prawdy

  De Mello nie wymaga, nie zmusza, nie narzuca punktu widzenia. Nie przedstawia ścisłych definicji. Dociera jednak do zakamarków duszy, omawia mnóstwo problemów, które pośrednio prowadzą do samodzielnego, osobistego oświecenia.  Oryginalne wypowiedzi jezuity, który sam siebie nazywał “chrześcijaninem Wschodu”, czerpały zarówno z tradycji europejskiej, jak i myśli Dalekiego Wschodu, w połączeniu z technikami psychoterapii i psychoanalizy. Jego sposób nawiązywania dialogu z czytelnikami odpowiada też na wątpliwości osób poszukujących swojej drogi wiary i życia, a także ateistów.

  • Czym jest pełnia świadomości?
  • Czego się obawiamy i jakie są tego konsekwencje?
  • Co niesie ideologia i co wyzwala wychowanie w danej kulturze?
  • Jak opisać kolor osobie, która nie widzi?
  • Jak zajrzeć w głąb siebie i kiedy jesteśmy samotni?
  • Co przedstawiają pojęcia odnoszące się do różnych rzeczy?
  • Czym jest rzeczywistość oraz jaka jest różnica między informacją a świadomością?
  • Na czym ludzie koncentrują się w życiu i czym jest szczęście?
  • Jakie są przyczyny wojen i jak zmienić świat?
  • Jakie byłyby konsekwencje odrzucenia wszelkich iluzji?

  Anthony de Mello, psycholog, filozof i kapłan, był założycielem Instytutu Sadhana, gdzie powstało centrum kształcenia przewodników duchowych. Nigdy nie odżegnując się od chrześcijaństwa, w swoich rekolekcjach chętnie sięgał po paradoks i podważał utarte schematy myślowe. Innymi znanymi publikacjami są między innymi: “Wezwanie do miłości”, “Odkryć życie na nowo”.